หน้าแรก ข่าว คลิป เกมส์ ทีวี ดูหนัง ดูดวง ท่องเที่ยว สุขภาพ
นร.แห่กู้กยศ.เฉียด1ล้านรายเกินเป้า
ผู้จัดการ กยศ เผย นักเรียนและนักศึกษา ขอกู้เงินศึกษาล่าสุด 9 2 แสนรายแล้ว เกินเป้าที่ประมาณการไว้ 8 9 แสนราย เน้น ผู้เรียนจบมาชำระหนี้ได้แล้ว น พ ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Tag : ทุน , มือ , เฉียด , ราย , เนื้อ , ประ , เปิด , ใหม่ , วันที่ , รัฐบาล

วิทยาลัยนครราชสีมา บีบสภาพยาบาล รับรองหลักสูตร
าบาลเข้าชี้แจงและหาทางแก้ไขเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยนายพรหมมิน สีตบุตร ที่ปรึกษาประธาน กมธ แรงงานกล่าวว่า ทาง ว นครราขสีมา ได้ประสานมายัง กมธ แรงงานว่ายินดีเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สถานที่เรียน และจัดหลักสูตรเสริมในรายวิชาที่ขาด ขณะที่ทางด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ก็ยินยอมให้นักศึกษากู้ยืมต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยจะปล่อยกู้ให้เป็นกรณีพิเศษ แต่ติดปัญหาอยู่ที่สภาการพยาบาลยังยืนยันว่ายังไม่สามารถรับรองหลักสูตรของสถาบันนี้ได้ "กมธ แรงงานอยากให้สภาการพยาบาลเปิดหลักสูตรพิเศษขึ้นให้เด็กกลุ่มนี้ เพราะถือว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งถือเป็นความผิดพลาดของสภาการ

Tag : ฟรี , เอาเด็ก , กวี , พยาบาล , กรรมาธิการ , ยินดี , ตัว , ก่อน , หาว , ทุน

หนุนเด็กไทยเรียนอาชีวะ เพิ่มค่าครองชีพปวช.เดือนละ 2พัน
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบในมาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เลือกเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายสายอาชีพมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เนื่องจาก ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาในสายอาชีพเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

Tag : บัญชี , พยาบาล , ก่อน , ทุน , ประ , เปิด , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , รัฐบาล , สายอาชีพ , เล่าเ

จับตาครม. ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 1 ม.ค.57
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนก่อนวันที่ 1 ม ค 2556 และเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางหรือแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้การลาออกของข้าราชการครูไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในภาพรวมปัดฝุ่นลุยต่อกองทุนกู้ยืมกรอ เร่งยุบรวมกยศ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ ศธ เสนอครม เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ สำหรับนิสิต นักศึกษาผู้ขอรับทุนรายใหม่ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษาต่อๆ ไปในระดับ ปวท ปวส อนุปริญญา ปริญญาตรี ทุกสาขา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเคยม

Tag : เงินเดือนปริญญาตรี , กฎหมาย , พยาบาล , ตัว , ก่อน , ผูกพัน , รายงาน , ทุน , มือ , สามารถ

กยศ.ชี้นศ.กู้เงินเรียนแล้ว1ล.คนเกินเป้า
น พ ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ กล่าวถึง ยอดผู้ยื่นกู้

Tag : บัญชี , ตัว , ทุน , สามารถ , ราย , วิท , ปรากฏ , เนื้อ , งบประมาณแผ่นดิน , ใกล้

กยศ.เข้ม นร.นักเลงตัดความช่วยเหลือทันที
นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ กล่าวว่า ตั้งแต่ ปี 2549 มีผู้เข้ามาขอกู้ยืมเงินกับ

Tag : มือ , สามารถ , ราย , ถ้า , มือด้าน , เนื้อ , การให้ , ประ , ตั้ง , กรรม

กยศ.แจ้งนร.-นศ.กู้ยืมได้จาก ธ.อิสลาม
น พ ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้

Tag : บัญชี , ประเทศไทย , ทุน , สามารถ , ราย , ออม , เนื้อ , ประ , เปิด , วันที่

จับตาครม. ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 1 ม.ค.57
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนก่อนวันที่ 1 ม ค 2556 และเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางหรือแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้การลาออกของข้าราชการครูไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในภาพรวมปัดฝุ่นลุยต่อกองทุนกู้ยืมกรอ เร่งยุบรวมกยศ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ ศธ เสนอครม เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ สำหรับนิสิต นักศึกษาผู้ขอรับทุนรายใหม่ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษาต่อๆ ไปในระดับ ปวท ปวส อนุปริญญา ปริญญาตรี ทุกสาขา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเคยม

Tag : เงินเดือนปริญญาตรี , กฎหมาย , พยาบาล , ตัว , ก่อน , ผูกพัน , รายงาน , ทุน , มือ , สามารถ

กยศ. เปิดกู้ยืม เทอม1/54 เริ่ม 1 ก.พ.
รศ นพ ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรวงเงินและหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 42 759 8022 ล้านบาท มีเป้าหมายให้ผู้กู้ยืม จำนวน 997 393 ราย แบ่งเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า 706 652 ราย และผู้กู้ยืมรายใหม่ 290 741 ราย ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้กำหนดเปิ

Tag : ประว , ทุน , สามารถ , ราย , วิท , การให้ , ประ , เปิด , ใหม่ , วันที่

เยียวยา นศ.พยาบาลโคราช ไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ
ผลการหารือออกมาในทางที่ดี โดยนักศึกษารุ่นที่ 1 ซึ่งจบไปแล้ว จำนวน 63 คน ทางสภาการพยาบาลได้หาสถาบันการพยาบาล 4 แห่งรองรับ เพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยทุกคนต้องลงชื่อแสดงความจำนงเข้าอบรมภายในวันที่ 3 กันยายนนี้ ซึ่งสภาการพยาบาลจะจัดที่เรียนให้ต่อไป ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ จะให้กู้เพิ่มเติม โดย

Tag : พยาบาล , กรรมาธิการ , ทุน , ฝึกอบรม , สามารถ , สภาการพยาบาล , วิท , การให้ , ประ , เปิด

จับตาครม. ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 1 ม.ค.57
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนก่อนวันที่ 1 ม ค 2556 และเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางหรือแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้การลาออกของข้าราชการครูไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในภาพรวมปัดฝุ่นลุยต่อกองทุนกู้ยืมกรอ เร่งยุบรวมกยศ ด้านกระทรวงศึกษาธิการ ศธ เสนอครม เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ สำหรับนิสิต นักศึกษาผู้ขอรับทุนรายใหม่ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษาต่อๆ ไปในระดับ ปวท ปวส อนุปริญญา ปริญญาตรี ทุกสาขา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเคยม

Tag : เงินเดือนปริญญาตรี , กฎหมาย , พยาบาล , ตัว , ก่อน , ผูกพัน , รายงาน , ทุน , มือ , สามารถ

เผยยอดนักเรียนแห่กู้เงิน กยศ.เกือบล้านคนแล้ว
หลังจากนี้ สถานศึกษาต้องคัดเลือกผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งตนขอให้สถานศึกษาช่วยกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ นพ ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ เปิดเผยว่า จากการที่

Tag : ทุน , มือ , ราย , ประ , เปิด , ใหม่ , วันที่ , รัฐบาล , ตั้ง , กรรม

[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
Warning: fopen(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag/5c/5cf1debe6d141eb4fee4859a3bc3d414) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/tag.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/tag.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/tag.php on line 30
ข่าวบันเทิง
ข่าวสังคม
ข่าวการเมือง
ข่าวกีฬา
คลิปโฆษณา
คลิปตลก
คลิปเทคโนโลยี
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ปลูกผัก
เกมส์แต่งตัว
ละครไทย
ซีรีย์เกาหลี
ดูดวงรายวัน
ดูดวงจากวันเกิด
ท่องเที่ยว
ตะลอนกิน
หนังต่างประเทศ
รู้ทันโรค
เกร็ดสุขภาพ
Warning: fopen(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/0ee7c1cbe17616baa015de919e766d8f) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 37

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 38

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 39

Warning: include(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/0ee7c1cbe17616baa015de919e766d8f) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 40

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/0ee7c1cbe17616baa015de919e766d8f' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 40

Warning: fopen(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/330cffac1c6a28136abdaaa0658c8ff3) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 33

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 34

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 35

Warning: include(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/330cffac1c6a28136abdaaa0658c8ff3) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 36

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/330cffac1c6a28136abdaaa0658c8ff3' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 36
, เคสไอโฟน6 , งาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , หางาน ,