หน้าแรก ข่าว คลิป เกมส์ ทีวี ดูหนัง ดูดวง ท่องเที่ยว สุขภาพ
บิลค่าไฟเดือนเดียว 4แสน
ะนง แสงพยับ อายุ 65 ปี ได้รับใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าอำเภอกระบุรี เลขรหัสการใช้ไฟฟ้า 405103 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 0102020004209784 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 000001718181 ประเภท 2125 แรงดัน 5 วันที่อ่านหน่วย 25 04 55 เวลา 08 55 น ประจำเดือน 04 2555 หน่วยที่ใช้ 99832 00 กิโลวัตต์ เป็นจำนวนเงิน 392 768 94 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 27 493 83 บาท รวมเป็นเงินค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 420 262 77 บาท สี่แสนสองหมื่นสองร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ น ส อำภาภรณ์ กล่าวต่อว่า การไฟฟ้าอำเภอกระบุรี จะขึ้นตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร และปกติตนจะเป็นผู้นำบิลค่าไฟฟ้าเข้าไปเสียเงินที่ จ ชุมพร อยู่เป็นประจำทุกเดือน เนื่องจาก

Tag : อ่าน , เปอร์เซ็น , ก่อน , เก็บเงิน , รายงาน , มือ , กสิ , เก้า , สามารถ , หวัด

นายกฯ เรียกประชุมครม. แก้เงินเฟ้อ สินค้าแพง
ำเนินมาตารการประครองไม่ให้สินค้าเพิ่มขึ้นจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง จากการติดตามราคาสินค้าสำคัญหลายรายการรวมทั้งส่วนที่เป็นสาเหตุทำให้สินค้าและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็เริ่มแสดงความผ่อนคลาย จากการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นายกิตติรัตน์ ยังได้ชี้แจงถึงการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 ว่ารัฐบาลไม่เคยมีแผนการในการปรับอัตราภาษีใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะไม่มีการปรับราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แม้ว่าประเทศไทยจะจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม ส่วนการลอยตัวก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นจะสามา

Tag : วิเค , ตัว , สินค้า , เปอร์เซ็น , ก่อน , หาว , ประว , ประเทศไทย , ทุน , มือ

ป.ป.ช. ยกคำร้อง SMS นายกฯ
ารแยกไว้เฉพาะส่วนของค่าบริการส่งข้อความ SMS ดังกล่าว อีกทั้งได้ยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีแล้ว จากการขอทราบข้อเท็จจริงจากกรมสรรพากรในเรื่องนี้ กรมสรรพากรได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ได้นำรายได้จากการที่ประชาชนใช้บริการส่งข้อความสั้น SMS ทั้งหมดบันทึกเป็นรายได้ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดว่าเป็นบุคคลใดบ้างเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้เก็บข้อมูลรายตัวไว้ และจากการไต่สวนปากคำตัวแทนบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย รับฟังได้ว่า การดำเนินการขอให้ส่ง SMS ดังกล่าว เป็นการดำเนินการในลักษณะการขอความร่วมมือจากภาครัฐ ไ

Tag : กฎหมาย , ย่อมาจาก , ตัว , ก่อน , หาว , รหัสไปรษณี , รายงาน , ประเทศไทย , มือ , สามารถ

มท.1เห็ยด้วยปรับโครงสร้างภาษี
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอ ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง หรือ สศค ที่ออกมาเสนอแนวทางการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ หลังรัฐบาลออก มาเน้นนโยบายรัฐสวัสดิการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีความสอดคล้องกับรายจ่ายภาครัฐเพิ่มมากขึ้น และไม่ให้ กระทบต่อฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล ซึ่งเชื่อว่า จะเป็นการเก็บภาษีที่ได้ผลได้มากที่สุด และจะเป็นต้นทางใน การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนการขึ้น

Tag : ประเทศไทย , ราย , สศค , เนื้อ , การเงิน , ประ , รัฐบาล , เรื่อง , กระ , ไทย

เบรกขึ้นVAT มาร์คสั่งให้รอ ศก. ฟื้นก่อน จ่อรื้อภาษีเงินได้แทน
่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งกำหนดอัตราการจัดเก็บแบบก้าวหน้า ซึ่งพบว่าสิทธิการลดหย่อนต่างๆ ที่รัฐเสนอให้ถูกบิดเบือน โดยผู้มีรายได้สูงกลับได้ลดหย่อน และมีผลทำให้เสียภาษีน้อยกว่าผู้มีรายได้น้อย จึงอาจคงค่าลดหย่อนบางส่วนไว้ ขณะเดียวกัน ยังจะพิจารณาเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT จากปัจจุบันที่เก็บ 7% ซึ่งหากปรับขึ้นอีก 1% ภาครัฐจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 5 หมื่นล้านบาท นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะต้องการให้มีการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น และมีความสลับซับซ้อนน้อยลง ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าว เพื

Tag : ตัว , สินค้า , ก่อน , ประเทศไทย , มือ , ราย , ถ้า , สศค , เกษตร , ช่วงเวลา

นายกให้คลังดูโครงสร้างภาษีคาดสิ้นปีสรุป
การคลังกำลังพิจารณา เพราะต้องการให้ฐานภาษีกว้างขึ้น และมีการสลับซับซ้อนน้อยลง โดยยืนยันว่าไม่มีความเชื่อมโยง กับการเพิ่มสวัสดิการให้กับสังคม และจะมีการปรับขึ้นภาษี แต่ต้องการให้คนเสียภาษีอย่างถูกต้อง ลดการทุจริต เกิดการเป็นธรรมในสังคม โดยคาดว่าอาจจะได้ข้อสรุป ในสิ้นปีนี้ รวมทั้งจะยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพราะยังไม่มีความจำเป็น และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันเห็นว่า กรณีสถานบันทางการเงิน ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ กรณีที่มีมูลค่าหลักประกันเกินมูลค่าหนี้นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหา ซึ่งตนเองได้มีการเร่งรัด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เร่งดำเนินการแล้ว เพื่อไม่ให

Tag : ตัว , รายงาน , ราย , เกษตร , เนื้อ , การให้ , การเงิน , ประ , เสียภาษี , ฎีกา

ค่าแรง 300 บาท ปรับแค่ 7 จังหวัด
3% ในปี 2555 การหักรายจ่ายของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปหักภาษีนิติบุคคลได้ 1 5 เท่า จากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานเสนอไว้ที่ 2 เท่า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ ฝ่ายนายจ้างได้เสนอมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ขอลดภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 3% จากปัจจุบันอยู่ที่ 7% ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจาก

Tag : ตัว , จิต , ก่อน , ยะลา , ทุน , มือ , สุพรรณ , หวัด , บัว , ราย

นายกฯรับคดีพธม.อืดโยนจนท.ดู
ระทรวงการคลังกำลังพิจารณา เพราะต้องกันให้ฐานภาษีกว้างขึ้นและมีการสลับซับซ้อนน้อยลง โดยยืนยันว่า ไม่มีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มสวัสดิการให้กับสังคม และจะมีการปรับขึ้นภาษี แต่ต้องการคนเสียภาษีอย่างถูกต้อง ลดการทุจริตเกิดการเป็นธรรมในสังคม โดยคาดว่าอาจจะได้ข้อสรุปในสิ้นปีนี้ รวมทั้งจะยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะยังไม่มีความจำเป็นและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันเห็นว่า กรณีสถานบันทางการเงินยื่นเรื่อง ให้คณะกรรมการดุษฎีกาตีความ กรณีที่มีมูลค่าหลักประกันเกินมูลค่าหนี้นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหา ซึ่งตนเองได้มีการเร่งรัดเลขาธิการกฤษฎีกาให้เร่งดำเนินการแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการแก้ไขปัญห

Tag : ตัว , รายงาน , มือ , สามารถ , หวัด , ราย , เกษตร , เนื้อ , การให้ , การเงิน

Motor Expo 2010
าท จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ร่วมลุ้นเป็นเจ้าของเครื่องนวดน่องและฝ่าเท้า รุ่น EH 015N จำนวน 36 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19 900 บาท รวมมูลค่า 716 400 บาท โดยจะแจกจริงทุกวันๆ ละ 3 รางวัลSMS สำหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ TRUE MOVE สามารถร่วมสนุกโดยการกด 144 แล้วโทรออก ค่าบริการครั้งละ 6 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร่วมลุ้นรถยนต์ ฟอร์ด ฟิเอสตา แฮทช์แบค 5 ประตู 1 6 สปอร์ท เพาเวอร์ชิฟท์ มูลค่า 699 000 บาท ส่งมากมีสิทธิ์ชิงรางวัลเพิ่มมากขึ้นTHE 4th MOTOR EXPO SMART PRETTY VOTE 2010 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยการคัดเลือกตัวแทนพริตตี้ของบูธรถยนต์มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกโหวท ร่วมสนุกได้โดยการรับเอกสารหน้าทางเข้างา

Tag : ฟรี , แข่งดริฟ , ตัว , สินค้า , รถยนต , ก่อน , แคนนอน , หาว , รถยน , ประว

184 ขสมก. เปลี่ยนเป็น 1184
น 4 หลัก ณ วันนี้เขาจะขอคิดแค่ 10 000 บาท เราเองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหมายเลข” นี่คือคำอธิบายที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของ ปราณี ศุกระศร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ขสมก ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพราะนับตั้งแต่มีการจัดตั้ง กสทช ขึ้นมาเมื่อเดือน สิงหาคม 2551 ทาง ขสมก ต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินมากกว่า 6 500 000 บาท ประกอบกับ โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขโทรศัพท์ 3 หลักนั้น มีไว้สำหรับแจ้งเหตุอาชญากรรม เหตุด่วนเหตุร้าย หรือบริการที่จำเป็นจริงๆ เช่น 191 สำหรับแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 181 สำหรับเทียบเวลา หรือ 199 สำหรับแจ้งเหตุไฟไหม้ ขณะที่เลข 4 หลักนั้นไว้สำหรับบริการต่างๆ เช่น 1133 สำหร

Tag : ฟรี , ตัว , จิต , ก่อน , เก็บเงิน , คอลเซ็นเตอร์ , หาว , ว่าจะไม่ , ผูกพัน , ร้องเรียนรถเมล์

นายกฯ เรียกประชุมครม. แก้เงินเฟ้อ สินค้าแพง
ำเนินมาตารการประครองไม่ให้สินค้าเพิ่มขึ้นจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง จากการติดตามราคาสินค้าสำคัญหลายรายการรวมทั้งส่วนที่เป็นสาเหตุทำให้สินค้าและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็เริ่มแสดงความผ่อนคลาย จากการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นายกิตติรัตน์ ยังได้ชี้แจงถึงการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 ว่ารัฐบาลไม่เคยมีแผนการในการปรับอัตราภาษีใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะไม่มีการปรับราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แม้ว่าประเทศไทยจะจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม ส่วนการลอยตัวก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นจะสามา

Tag : วิเค , ตัว , สินค้า , เปอร์เซ็น , ก่อน , หาว , ประว , ประเทศไทย , ทุน , มือ

ASUS ออกโน็ตบุ๊ก B&O ราคาเกือบแสน
่าง P6100 หรืออาจจะปรับลงมาเป็น เซเลลอนพร้อมกับการ์ดจอแยก ซึ่งเชื่อว่ามีผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าในระดับนี้อยู่ และอาจจะเห็นโมเดลที่ใช้ซีพียูของเอเอ็มดี เข้ามาวางจำหน่ายมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง" สำหรับโน้ตบุ๊ก ASUS NX90 ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์และระบบเสียงจาก B&O ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 99 000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คาดว่าจะนำเข้ามาจำหน่ายเบื้องต้นประมาณ 20 เครื่อง ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถ้ามีการตอบรับจากตลาดดีค่อยนำเข้ามาเพิ่มตามกลไกของตลาด นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังอัสซุสยังวางแผนที่จะเปิดตัวโน้ตบุ๊กสำหรับคอเกมอย่าง G ซีรีส์ รุ่นใหม่ และ โน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงอย่าง แลมโบรกินี อีกด้วย

Tag : เกมอ , เอ็กซ์ , ตัว , สินค้า , ประเทศไทย , มือ , สามารถ , เฉียด , ถ้า , ประ

รัฐ จ่อขึ้น VAT 1% แต่ยังไม่ถึงเวลา
รศ ดร สมภพ มานะรังสรรค์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ทันทีที่กระทรวงการคลังออกมาแถลงข่าวว่า กำลังศึกษาเพื่อที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสอดคล้องกับรายจ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ที่เน้นเป็นรัฐสวัสดิการ ป้องกันผลกระทบต่อฐานะการคลัง และมาตรการที่สำคัญ คือ การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT อีก 1% ที่ปัจจุบันคนไทยจ่ายกันอยู่ที่ 7% แน่นอนย่อมมีเสียงวิพากษ์ต่างๆ นานา เนื่องจากมีผลเชื่อมโยง หลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนที่จะต้องควักกระเป๋าเพิ่ม ทั้งทางตรงและทางอ้อม สินค้าทุกอย่างจะเพิ่มขึ้น ย่อมเชื่อมโยงฐานะการเงิน การคลังของชาติ และนั่นหมายถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจที่แยกไม่ออกกับเสถี

Tag : วิเค , ตัว , สินค้า , มหาวิทยาลัยหอการค้า , ก่อน , เศรษฐกิจโลก , หาว , ประเทศไทย , ทุน , มือ

นายกฯรับคดีพธม.อืด ยันไม่เลือกปฏิบัติ
ระทรวงการคลังกำลังพิจารณา เพราะต้องกันให้ฐานภาษีกว้างขึ้นและมีการสลับซับซ้อนน้อยลง โดยยืนยันว่า ไม่มีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มสวัสดิการให้กับสังคม และจะมีการปรับขึ้นภาษี แต่ต้องการคนเสียภาษีอย่างถูกต้อง ลดการทุจริตเกิดการเป็นธรรมในสังคม โดยคาดว่าอาจจะได้ข้อสรุปในสิ้นปีนี้ รวมทั้งจะยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะยังไม่มีความจำเป็นและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันเห็นว่า กรณีสถานบันทางการเงินยื่นเรื่อง ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ กรณีที่มีมูลค่าหลักประกันเกินมูลค่าหนี้นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหา ซึ่งตนเองได้มีการเร่งรัดเลขาธิการกฤษฎีกาให้เร่งดำเนินการแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการแก้ไขปัญห

Tag : ตัว , รายงาน , มือ , สามารถ , หวัด , ราย , เกษตร , เนื้อ , การให้ , การเงิน

นายกฯ เรียกประชุมครม. แก้เงินเฟ้อ สินค้าแพง
ำเนินมาตารการประครองไม่ให้สินค้าเพิ่มขึ้นจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง จากการติดตามราคาสินค้าสำคัญหลายรายการรวมทั้งส่วนที่เป็นสาเหตุทำให้สินค้าและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็เริ่มแสดงความผ่อนคลาย จากการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นายกิตติรัตน์ ยังได้ชี้แจงถึงการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 ว่ารัฐบาลไม่เคยมีแผนการในการปรับอัตราภาษีใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะไม่มีการปรับราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แม้ว่าประเทศไทยจะจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม ส่วนการลอยตัวก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นจะสามา

Tag : วิเค , ตัว , สินค้า , เปอร์เซ็น , ก่อน , หาว , ประว , ประเทศไทย , ทุน , มือ

นายกฯ เรียกประชุมครม. แก้เงินเฟ้อ สินค้าแพง
ำเนินมาตารการประครองไม่ให้สินค้าเพิ่มขึ้นจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง จากการติดตามราคาสินค้าสำคัญหลายรายการรวมทั้งส่วนที่เป็นสาเหตุทำให้สินค้าและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็เริ่มแสดงความผ่อนคลาย จากการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นายกิตติรัตน์ ยังได้ชี้แจงถึงการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 ว่ารัฐบาลไม่เคยมีแผนการในการปรับอัตราภาษีใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะไม่มีการปรับราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แม้ว่าประเทศไทยจะจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม ส่วนการลอยตัวก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นจะสามา

Tag : วิเค , ตัว , สินค้า , เปอร์เซ็น , ก่อน , หาว , ประว , ประเทศไทย , ทุน , มือ

นักวิชาการแนะรอศก.ฟื้นตัวก่อนขึ้นVAT
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผ่านรายการ เปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เอ็มบี แชนแนล ถึงกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT โดยเพิ่มอัตราการจัดเก็บอีก ร้อยละ 1 จากปัจจุบันที่จัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 7 เนื่องจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง เศรษฐกิจไทย ค่อนข้างเปราะบาง ประเทศแถบยุโรปประสบปัญหาวิกฤติการเงิน ขณะที่ เศรษฐกิจอเมริกา ฟื้นตัวขึ้นแบบไม่ชัดเจน โดยมองว่า ระยะเวลาที่เหมาะสม ในการขึ้นอัตราการจัดเก็บ

Tag : ตัว , ก่อน , เศรษฐกิจโลก , หาว , เจาะ , ราย , วิท , เนื้อ , การเงิน , ประ

Lotus หนุนรัฐปรับ VAT
นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารเทสโก้ โลตัส เปิดเผย ถึงการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ว่าการปรับภาษีในส่วนนี้ ต้องดูตามความเหมาะสม ซึ่ง

Tag : สินค้า , ก่อน , ประเทศไทย , ราย , เนื้อ , ช่วงเวลา , ประ , เปิด , บิว , รัฐบาล

คลังจ่อขึ้นภาษีVAT-นิติบุคคล
มเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งกำหนดอัตราการจัดเก็บแบบก้าวหน้า ซึ่งพบว่า สิทธิการลดหย่อนต่าง ๆ ที่รัฐเสนอให้ถูกบิดเบือน โดยผู้มีรายได้สูง กลับได้ลดหย่อน และมีผลทำให้เสียภาษีน้อยกว่าผู้มีรายได้น้อย จึงอาจ คงค่าลดหย่อนบางส่วนไว้ ขณะเดียวกัน ยังจะพิจารณาเพิ่มรายได้ จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT จากปัจจุบันที่เก็บในอัตราร้อยละ 7 ซึ่งหากปรับขึ้นอีกร้อยละ 1 ภาครัฐ จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น 5 หมื่นล้านบาท โดยยกเลิกการลดหย่อน หรือ เพิ่มแวต หรือไม่นั้นถือเป็นนโยบายรัฐบาล หรือ ฝ่ายการเมืองเนื้อหาโดย INN News

Tag : มือ , ราย , สศค , เนื้อ , ประ , เปิด , ก้าวหน้า , รัฐบาล , เสียภาษี , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าแรง 300 บาท ปรับแค่ 7 จังหวัด
3% ในปี 2555 การหักรายจ่ายของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปหักภาษีนิติบุคคลได้ 1 5 เท่า จากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานเสนอไว้ที่ 2 เท่า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ ฝ่ายนายจ้างได้เสนอมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ขอลดภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 3% จากปัจจุบันอยู่ที่ 7% ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจาก

Tag : ตัว , จิต , ก่อน , ยะลา , ทุน , มือ , สุพรรณ , หวัด , บัว , ราย

[1] [2] >>>

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 2 หน้า
Warning: fopen(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag/aa/aa80679958b72a1506dd2ab15b950875) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/tag.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/tag.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/tag.php on line 30
ข่าวบันเทิง
ข่าวสังคม
ข่าวการเมือง
ข่าวกีฬา
คลิปโฆษณา
คลิปตลก
คลิปเทคโนโลยี
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ปลูกผัก
เกมส์แต่งตัว
ละครไทย
ซีรีย์เกาหลี
ดูดวงรายวัน
ดูดวงจากวันเกิด
ท่องเที่ยว
ตะลอนกิน
หนังต่างประเทศ
รู้ทันโรค
เกร็ดสุขภาพ
Warning: fopen(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/a3c3c138f88fdc2e96d6604fe0c0ceef) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 37

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 38

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 39

Warning: include(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/a3c3c138f88fdc2e96d6604fe0c0ceef) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 40

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/a3c3c138f88fdc2e96d6604fe0c0ceef' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/left_tag.php on line 40

Warning: fopen(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/ac34cc2680620f4e0969dea32b078834) [function.fopen]: failed to open stream: Read-only file system in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 33

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 34

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 35

Warning: include(/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/ac34cc2680620f4e0969dea32b078834) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 36

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/admin/domains/showthep.com/public_html/tmp/tag_random/ac34cc2680620f4e0969dea32b078834' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/admin/domains/showthep.com/public_html/foot_tag.php on line 36
, เคสไอโฟน6 , งาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , หางาน ,